Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն =Сборник научных трудов. НАН РА Международный научно-образовательный центр =Collection of Scientific Articles. International Scientific-Educational Center NAS RA

Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | G | S | А | Б | М | П | Э | Ա | Բ | Գ | Ե | Ի | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Շ | Պ | Ս | Վ | Ֆ
Number of items: 56.

E

Editorial, Board (2018) Խմբագրական խորհուրդ. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 3-4.

Editorial, Board (2018) Բովանդակություն. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 5-16.

G

Grigoryan, Gohar and Khachatryan, Aleksandr (2018) The role of the English language in diplomacy and modern world. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 380-385.

S

Simonyan, Vigen (2018) The effect of the US president’s job approval rating on the US stock market. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 74-81.

А

Айрян, Заруи (2018) Поэтическая индивидуальность Сергея Есенина в переводах Ваагна Давтяна. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 399-405.

Асоян, Лилит (2018) Деятельность женских благотворительных армянских организаций в конце XIX-начале XX веков. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 311-318.

Б

Будагян, Ани (2018) Исследование статуса беременной женщины в Армении с применением метода фокус-группы. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 195-201.

М

Манукян, Гарник (2018) Некоторые конструктивные классические алгоритмы для решения задачи маршрутизации транспорта. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 33-41.

Манукян, Гарник and Петросян, Гоарик (2018) О некоторых математических моделях управления доставками. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 25-33.

Марукян, Лусине (2018) Բարոյական արժեքները կոնֆուցիականության մեջ. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 276-280.

Мусаелян, Седа (2018) Экзистенциальная проблема личности в отношении психосоматических нарушений как фактор здоровья. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 181-188.

П

Петросова, Милана (2018) Личностные особенности студентов, определяющие их готовность к семейной жизни. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 244-249.

Э

Эвоян, Мариам (2018) Некоторые вопросы правового регулирования и практики применения общей совместной собственности супругов в Республике Армения. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 128-138.

Ա

Անտոնյան, Հայկ (2018) Տարածքային կառավարման համակարգը որպես ՀՀ ռազմական անվտանգության ապահովման սուբյեկտ. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 339-350.

Ավետիսյան, Աստղիկ and Ծատրյան, Հարություն (2018) Քաղաքական գովազդի առանձնահատկությունները՝ ընտրազանգվածի ուշադրությունը հրավիրելու համատեքստում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 301-310.

Արզաքանյան, Սոնա (2018) Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի և մարզչի մանկավարժական ընդունակությունների զարգացման առանձնահատկությունները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 281-284.

Բ

Բուդուրյան, Արթուր (2018) Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությունը պետությունների և այլ պետությունների քաղաքացիների միջև ներդրումային վեճերի լուծման մասին կոնվենցիային. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 81-89.

Գ

Գևորգյան, Գևորգ and Գուլոյան, Արմինե (2018) Ճարտարապետական ռեկրեացիոն ռեսուրսների դերը զբոսաշրջության մեջ. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 406-411.

Ե

Եսայան, Ժոզեֆինա (2018) Անձի կարծրատիպայնության մակարդակի և սոցիալական դիրքորոշումների փոխգործակցությունը. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 165-171.

Ի

Իսկանդարյան, Իզա (2018) Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքի ազատ ընտրության սահմանադրական իրավունքի իրացման հիմնախնդիրները ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին դաշնագրի խորապատկերում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 98-105.

Խ

Խանումյան, Հայկուհի (2018) Կրտսեր դպրոցականի հիշողության առանձնահատկությունները և զարգացման ուղիները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 285-288.

Խաչատրյան, Աշոտ and Խաչատրյան, Արամ (2018) Պետության ինքնիշխանության դրսևորման ձևերը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգավորումների արդիականացման շրջանակում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 90-98.

Կ

Կայֆաջյան, Տիգրան (2018) Մարզիկի անձի անհատական-հոգեբանական առանձնահատկությունների և սպորտային գործունեության արդյունավետության փոխկապակցվածությունը. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 161-165.

Հ

Հակոբյան, Նաիրա and Խաչատրյան, Աննա and Վարդանյան, Նարինե and Բագրատյան, Շանթ (2018) Միգրանտների ինքնության ճգնաժամը էթնոմշակութային մարգինալության համատեքստում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 249-259.

Հակոբյան, Նաիրա and Խաչատրյան, Լիլիթ (2018) Նևրոզների հիմնահարցի հոգեբանական վերլուծությունը և հոգեթերապիայի կիրառման մոտեցումները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 139-147.

Հարությունյան, Գայանե (2018) Արտագաղթի սոցիալ-հոգեբանական դրդապատճառները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 153-160.

Հարությունյան, Լիաննա (2018) Բյուջետավորման գործընթացի ավտոմատացման անհրաժեշտությունը առևտրասյին բանկերում՝ որպես կառավարչական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման ուղի. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 362-366.

Հարությունյան, Մանուկ and Մնջիկյան, Խաչատուր (2018) Ազգային խորհրդարանների ձևավորման ու զարգացման ընդհանուր առանձնահատկությունները Արևելյան Եվրոպայի երկրներում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 48-60.

Հարությունյան, Ռաֆիկ (2018) Բանկային համակարգի կայունության բարելավման ուղիները ՀՀ-ում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 329-339.

Հարությունյան, Ռոզալյա (2018) Հոգեբանական անվտանգության սահմանման տեսական մեկնաբանությունների համատեքստը. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 206-212.

Ղ

Ղազարյան, Անահիտ (2018) Ուսանողների ուսումնական սթրեսների առաջացման պատճառները և օպտիմալացման ուղիները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 201-206.

Ղազարյան, Ռոբերտ (2018) Կատարողական վարույթի սուբյեկտները. իրավական կարգավիճակի հիմնահարցերը ժամանակակից իրավական համակարգի արդիականացման պայմաններում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 106-113.

Ղուկասյան, Ռիմա (2018) Ձախլիկ երեխայի հետ աշխատելու առանձնահատկությունները կրտսեր դպրոցական տարիքում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 288-292.

Մ

Մարգարյան, Գայանե (2018) Կարծրատիպերի ձևավորումը և ազդեցությունը ավագ նախադպրոցականի կոգնիցիայի դրսևորման գործընթացում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 227-231.

Մարտիրոսյան, Մերուժան (2018) Շեղումների ձևաչափի ստացումը օգտագործելով 14 նանոմետրանոց տրանզիստորների Մոնտե Կարլո մոդելները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 41-47.

Մելքոնյան, Իրինա (2018) Մի քանի դիտարկումներ Ս, Դ, Ն հոդերի մասին. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 385-393.

Մինասյան, Լուսինե (2018) Անձի մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքը որպես անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքի պատմական նախադրյալ. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 113-120.

Միքայելյան, Մարինե (2018) Աշակերտների երևակայության ուսումնասիրումը Թորանսի մեթոդիկայի միջոցով. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 236-244.

Մկրտումյան , Մելս and Մկրտումյան , Լիլիթ and Սարգսյան, Լիլիթ (2018) Անձի հոգեբանական անվտանգության ապահովման համակարգի գործառնական փոփոխությունների առանձնահատկությունները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 147-153.

Մկրտչյան, Զավեն (2018) Հայաստանի Հանրապետության հանքարդյունաբերության կայուն զարգացման հիմնախնդիրները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 372-379.

Մնացականյան, Անժելա (2018) Վրաստանի Հանրապետությունը վերաբերող՝ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին ռազմական քաղաքականության ուղղությունը. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 60-66.

Մուրադյան, Արմինե (2018) Ներընտանեկան ախտածին դերերի և ճգնաժամերի դրսևորման փուլերն ընտանիքում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 212-219.

Ն

Նահապետյան, Արթուր (2018) Հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքի երաշխավորման սահմանադրաիրավական կառուցակարգերը. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 120-128.

Ներսիսյան, Ծովինար (2018) Սեռական հարաբերությունների խնդիրն ընտանեկան փոխհարաբերությունների համատեքստում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 231-236.

Նիկողոսյան, Սևակ (2018) Ազգային անվտանգության տեսակային տարբերակման արժեքաբանական հիմքերը. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 66-74.

Շ

Շահինյան, Զարուհի (2018) Ինքնակառավարման և անձնային հատկությունների փոխազդեցությունը հոգեկան տարբեր վիճակներում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 171-181.

Պ

Պետրոսյան, Հայկ and Շահինյան, Անի (2018) Ակադեմիական ազնվության պահպանման հիմնախնդիրներն ու դրանց լուծման մանկավարժագիտական մոտեցումները ՀՀ բուհերում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 260-272.

Պետրոսյան, Մարգարիտա (2018) Մեդիաիրազեկության տեսական հիմքերն ու անհատի մեդիաիրազեկության զարգացումը. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 272-276.

Պլուզյան, Ռաֆիկ (2018) Բառապաշարի ուսուցման և ճիշտ արտասանության կարևորությունը օտար լեզվի ուսուցման գործընթացում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 394-399.

Ս

Սարգսյան, Ալբերտ and Նիկողոսյան, Սերգեյ and Զարգարյան, Երջանիկ (2018) Ցածր ջերմաստիճանային կարճատև կրկնակի ջերմամշակմամբ հարուցված տրանսպորտային հատկությունների ժամանակային էվոլյուցիան գերհաղորդչային YBA2CU3OX բազմաբյուրեղներում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 17-25.

Սարգսյան, Անժելա (2018) «Շախմատ» առարկայի յուրացման հոգեբանական բաղադրիչների առկա մակարդակի փորձարարական ուսումնասիրություններ. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 188-194.

Սարգսյան, Կարեն (2018) Պետական հակաճգնաժամային քաղաքականության բարելավման և արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 319-328.

Սողոմոնյան, Միքայել (2018) Գնագոյացման հիմնախնդիրները բնական մենաշնորհի պայմաններում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 350-361.

Վ

Վարդանյան, Արման (2018) Վերազգայնացման առաջացրած հեռանկարները եվ դրանց հետ եկող վտանգները զարգացող երկրների համար. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 366-372.

Վարդանյան, Նարինե and Մակարյան, Անգելինա (2018) Կրթության որակի գնահատումը շահակից դիտանկյունից հայաստանյան բուհերի օրինակով. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 293-300.

Ֆ

Ֆիրյան, Արայիկ (2018) Սահմանամերձ գոտու բնութագրումը որպես սոցիալական կոնֆլիկտոգեն միջավայրի. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 219-227.

This list was generated on Fri May 7 11:04:46 2021 AMT.