Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն =Сборник научных трудов. НАН РА Международный научно-образовательный центр =Collection of Scientific Articles. International Scientific-Educational Center NAS RA

Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | P | А | З | М | Т | Х | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Թ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Ֆ
Number of items: 69.

E

Editorial, Board (2017) Խմբագրական խորհուրդ. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 3-4.

Editorial, Board (2017) Բովանդակություն. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 5-15.

P

Petrosyan, Margarita (2017) The Problem Of Media Competency Among Students. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 343-345.

А

Айрян, Заруи (2017) Компаративный анализ переводов Ирины Снеговой поэзии Ваагна Давтяна. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 401-406.

З

Захарян, Григор (2017) Энергетический сектор Армении и концепция «устойчивого развития». Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 209-216.

М

Меликян, Лаура (2017) Коммуникативные неудачи как нарушение этикетных норм в межкультурной коммуникации. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 390-394.

Мкртчян, Алла (2017) Проблема отбора масс–медийной лексики при обучении английской спонтанной речи студентов–журналистов. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 424-429.

Т

Тер–Саргсян, Люся (2017) Принципы отбора аутентичных текстов в целях развития устной речи студентов–экономистов. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 448-452.

Торосян, Тигран (2017) Англо–саксонское понимание источников права. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 89-95.

Тырсин, Александр and Геворгян, Гарник (2017) Моделирование сложных систем в задачах диагностики. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 23-30.

Х

Хачатрян, Ашот (2017) Конституционная безопасность и вопросы конституционного контроля по защите прав и свобод граждан: закономерности и отклонения. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 38-42.

Ա

Աբրահամյան, Աբրահամ (2017) Սահմանադրական սկզբունքների և նորմերի դերն ու նշանակությունը Եվրասիական տնտեսական միության միջպետական ինտեգրման գործընթացների շրջանակներում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 50-55.

Աբրահամյան, Հասմիկ (2017) Փոխառյալ բառերն անգլերենում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 442-447.

Ալեքյան, Մառլենա (2017) Ուսումնական դրդապատճառներ. տեսակներն ու առանձնահատկությունները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 346-351.

Ալլահյարահմադի, Ռաջաբալի (2017) Հասարակական անվտանգության մակարդակի ընկալման ազդեցությունը սոցիալական վստահության ձևավորման վրա. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 335-342.

Աղաբաբյան, Արմեն (2017) Ռուսաստանի դերը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բանակցային ձևաչափում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 164-171.

Անտոնյան, Միրա (2017) Աղքատ ընտանիքների աջակցության սոցիալական տեխնոլոգիաների վերաիմաստավորման ներկա հիմնախնդիրը Հայաստանում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 327-334.

Առաքելյան , Անդրանիկ (2017) Քեմփ–Դևիդի (1979թ.) ժառանգությունը. Իսրայելի հետ արաբական երկրների անհատական խաղաղության հաստատման հետագա փորձերը. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 178-182.

Ավագյան, Օֆելյա (2017) Կրտսեր դպրոցականի կողմից տեքստը հասկանալու հիմնախնդիրը հոգեբանության մեջ. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 283-293.

Ավետիսյան, Աստղիկ (2017) Հաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման ազդեցությունը հեռուստաարտադրանքի փոխակերպման վրա. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 360-364.

Ավետիսյան, Մարիանա and Ավետիսյան, Տաթև (2017) Ինտելեկտի սահմանումը գիտության մեջ և տեսությունների վերլուծությունը. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 251-254.

Բ

Բագրատյան, Բագրատ (2017) Օրենսդիր իշխանության դերը իշխանությունների տարանջատման համակարգում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 172-177.

Բահադորի, Բահման (2017) Ահվազ քաղաքի էկոլոգիական վիճակի գնահատումն՝ ըստ արբանյակային և օդային նկարներից ստացված տվյալների. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 198-204.

Բարոյան, Աննա and Մանուկյան, Նարինե (2017) Գիտական հետազոտությունների և նորարարական լուծումների արդյունքների առևտրայնացման խնդիրները և զարգացման միտումները ՀՀ–ում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 120-125.

Բեգոյան, Արման (2017) Միջանձնային հարաբերությունների ընդհանուր բնութագիրը. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 302-317.

Գ

Գրիգորյան, Գայանե (2017) Ընտանեկան միջավայրը և կրտսեր դպրոցականի անձի ձևավորման հիմնախնդիրը. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 228-234.

Գրիգորյան, Գոհար (2017) Միջմշակութային և միջանձնային հաղորդակցության դերը օտար լեզու ուսուցանելիս. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 437-441.

Գևորգյան, Հասմիկ (2017) Մրցունակ արտադրանքը՝ որպես ձեռնարկատիրական ռիսկերի նվազեցման երաշխիք. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 126-134.

Դ

Դավթյան, Սոնա (2017) Կենսաբարոյագիտությունը՝ որպես միջառարկայական և արժեբանական ուսումնասիրությունների նոր բնագավառ. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 294-301.

Ե

Եսայան, Ժոզեֆինա (2017) Սոցիալական կարծրատիպերի հոգեբանական հետազոտությունների հիմնական առանձնահատկությունները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 240-243.

Զ

Զարգարյան, Տիգրան and Ղազարյան, Հայկանուշ and Գրիգորյան, Մայա (2017) Հայ տպագիր ժառանգությունը պատմության հոլովույթում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 459-470.

Թ

Թորոսյան, Վահե (2017) Ներպետական (ազգային) իրավունքի և միջազգային իրավունքի փոխգործակցության կառուցքակարգը. իրավական բովանդակությունը, ձևերը և մեթոդները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 96-102.

Խ

Խաչատրյան, Արամ (2017) Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության հիմնախնդիրը սահմանադրական ժամանակակից գործընթացում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 56-62.

Կ

Կարապետյան, Եգոր (2017) Իրավական ռեժիմի հասկացությունը և հատկանիշները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 103-107.

Հ

Հակոբյան, Դավիթ (2017) Իրավունքի համակարգում աստիճանակարգության (հիերարխիայի) իմաստավորման առանձնահատկությունները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 63-69.

Հակոբյան, Նաիրա and Խաչատրյան, Լիլիթ (2017) Ծնող–դեռահաս փոխհարաբերությունները սեռադերային նույնականցման դեստրուկցիաներ ունեցող դեռահասների մոտ. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 217-222.

Հարությունյան, Աննա (2017) Ալեսսանդրո Մանձոնիի «Նշանվածները» («Ֆերմո և Լուչիա») պատմավեպի առանձնահատկությունները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 430-436.

Հարությունյան, Արուսյակ (2017) Հատուկ նպատակների լեզուն (ՀՆԼ) և անգլերեն իրավագիտական ենթալեզվի ձևավորման որոշ հարցեր. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 414-423.

Հարությունյան, Լուսինե (2017) Իրադրային մոդելների դերը տնտեսական իրադարձության հասկացութային դաշտի ձևավորման գործընթացում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 142-147.

Հարությունյան, Հայկուհի (2017) Ընտանիքի դերն ու ազդեցությունը կնոջ մասնագիտական ինքնիրացման գործընթացում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 235-239.

Հարությունյան, Ռաֆիկ (2017) Բանկային համակարգի ֆինանսական կայունության էությունը և սահմանման հիմնական մոտեցումները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 148-156.

Հովհաննիսյան, Քրիստինե (2017) Ստեփան Ոսկանյանի «Արևելք» հանդեսի 15–րդ համարի անոտացված մատենագիտությունը. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 386-389.

Ղ

Ղուլյան, Հայկ (2017) Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ Մադրիդյան սկզբունքների ձևավորման հիմնական նախադրյալները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 191-197.

Մ

Մարգարյան, Ռուզաննա (2017) Կին մարդասպանների հոգեբանական առանձնահատկությունները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 261-264.

Մարտինյան, Ինգա (2017) Մոբիլոլոգիա. ազդեցությունը և հետևանքները Հայաստանում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 365-372.

Մելիքյան, Լիլիթ (2017) Երկրորդ լեզվի ուսումնասիրության գործընթացում վերլուծաքննադատական հմտությունների զարգացման և կիրարկման եղանակները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 453-458.

Մելքոնյան, Իրինա (2017) Առկայացման կարգի դրսևորումները արևմտահայ չափածոյում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 378-385.

Միքայելյան, Մարինե (2017) Աշխատակիցների նկատմամբ հոգեբանական բռնության դրսևորումները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 255-260.

Մխիթարյան, Հայկ (2017) Ներդրումային միջավայրի դերը և գնահատման առանձնահատկությունները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 135-141.

Մկրտչյան, Հայկ (2017) Ռեցիդիվը՝ որպես հանցագործությունների բազմակիության տեսակ. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 82-88.

Մնացականյան, Անժելա (2017) ՀայաստանիՀանրապետություն–ՆԱՏՕ ռազմական հարաբերությունների համառոտ վերլուծությունը. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 183-190.

Յ

Յարահմադի, Աբդոլլահ (2017) Դիտարկումներ Իրանի Ահվազ քաղաքի մարդկային աշխարհագրության վերաբերյալ. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 205-208.

Ն

Նեգարեշնեժադ, Աբդոլմաջիդ (2017) Ուսանողների անձնային հատկանիշների և հուզական ինտելեկտի հարաբերակցության հետազոտություն. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 223-226.

Նորիկյան, Նորիկ (2017) Ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտը` որպես Զինված ուժերի մարտունակության գրավական (կամ ինչո՞ւ է անհրաժեշտ ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտի ստեղծումը). Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 70-81.

Ո

Ոսկանյան, Կարլեն (2017) Հոգեբանական երևույթների դերի կարևորումը տնտեսական գործընթացներում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 277-282.

Չ

Չարչյան, Աննա (2017) Տարրական դասարանների՝ մտավոր զարգացման խնդիրներ ունեցող աշակերտների գրավոր խոսքի խանգարումների շտկման հիմնական մոտեցումները մայրենիի ուսուցման գործընթացում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 352-359.

Չիլինգարյան, Լուսինե (2017) Ղեկավարի կառավարչական ընդունակությունների համալիրն ըստ իրականացվող դերերի. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 244-250.

Պ

Պետրոսյան, Գոհարիկ and Ավագյան, Էլյա (2017) Համացանցի ազդեցության և գովազդի արդյունավետության վերլուծությունը. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 31-37.

Ջ

Ջիջյան, Անահիտ and Քոչարյան, Ռոմիկ and Քոչարյան, Ներսես (2017) Քրիստոնեական կենսակերպի արմատավորումը՝ որպես ընտանիքի բարոյահոգեբանական վիճակի բարելավման գործոն. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 318-326.

Ս

Սարգսյան, Ալբերտ and Նիկողոսյան, Սերգեյ and Զարգարյան, Երջանիկ and Մուղնեցյան, Էդգար (2017) Կրկնակի կարճատև ջերմամշակման ազդեցությունը երկարատև պահված բազմաբյուրեղային YBa2Cu3Ox գերհաղորդիչների էլետրատրանսպորտային հատկությունների վրա. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 16-22.

Սարգսյան, Անահիտ and Այվազյան, Անժելիկա (2017) Գենդերային դերերի առանձնահատկություններն ու դրանց նկատմամբ ձևավորված վերաբերմունքների տարբերությունները հայ հասարակության մեջ. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 265-269.

Սարգսյան, Կարեն (2017) Ներդրումների ներգրավման հիմնախնդիրները ՀՀ–ում՝ կայուն տնտեսական աճի համատեքստում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 115-119.

Սարգսյան, Վաղարշակ (2017) Վարչական հայեցողության ինստիտուտի բարելավման ուղիները վարչարարության սահմանադրական հիմքերի իրացման համատեքստում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 108-114.

Սաֆարյան, Գառնիկ and Հակոբյան, Դավիթ (2017) Իրավունքի համակարգում նորմատիվ կարգավորիչների հիերարխիկ տարաբնույթ կապերը. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 43-49.

Սողոմոնյան, Զարուհի (2017) «Բարեկամական հարաբերություններ» իմաստային դաշտն արտահայտող դարձվածային միավորներն անգլերենում, հայերենում և իսպաներենում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 407-413.

Վ

Վարդանյան, Նարինե (2017) Հանրային կապերը զբոսաշրջության ոլորտում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 373-377.

Վարդանյան, Նվարդ (2017) Ծիսապաշտամունքային մոտիվները փեսայի շեմին կատարվող հարսանեկան ծիսերգերում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 395-400.

Վերդյան, Ռադիկ (2017) Տնտեսության գործարքային հատվածի կառուցվածքը և դինամիկան ՀՀ–ում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 157-163.

Ֆ

Ֆիրյան, Արայիկ (2017) Սահմանամերձ գոտում բնակվող դեռահասների հոգեբանական կայունության բնութագրումը. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 270-276.

This list was generated on Thu Mar 4 12:19:13 2021 AMT.