Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն =Сборник научных трудов. НАН РА Международный научно-образовательный центр =Collection of Scientific Articles. International Scientific-Educational Center NAS RA

Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | H | P | А | Г | Д | Н | Ա | Բ | Գ | Ե | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Շ | Ս | Վ | Ք
Number of items: 38.

E

Editorial, Board (2014) Խմբագրական խորհուրդ. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 3-4.

Editorial, Board (2014) Բովանդակություն. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 5-10.

H

Harutyunyan, Arusyak (2014) Legal English and internet in its teaching. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 176-183.

P

Petrosyan, Margarita (2014) The challenges of modern technologies and distance learning. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 191-197.

А

Абовян, Рипсиме (2014) Проблема взаимосвязи личностных и социально-психологических характеристик субъекта восприятия и интерпретации невербального поведения. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 144-151.

Аджоян, Лилит (2014) Психологические особенности подготовки детей к школьному обучению. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 160-165.

Айрян, Заруи (2014) Позиционирование гостиничного продукта на туристском рынке РА. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 255-261.

Г

Гаспарян, Ангелина (2014) Цивилизационный подход в осмыслении исторической памяти в выборе Армении между Западом и Востоком. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 59-65.

Д

Джанджапанян, Гаяне (2014) Интерпретация видов упражнений в общей системе русский как иностранный. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 170-175.

Н

Нагдян, Рубен (2014) О проблеме применения метафизического подхода к исследованию психического отражения. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 100-105.

Ա

Աբրահամյան, Հասմիկ (2014) Մտորումներ անգլերեն լեզվի՝ որպես օտար լեզվի դերի և նրա դասավանդման մեթոդական մի քանի հարցերի շուրջ։ Հայոց լեզվի դերը անգլերեն լեզվի ուսուցման մեջ. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 184-190.

Ալեքսանյան, Արուսյակ (2014) Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսը. Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի համեմատական միջերկրային վերլուծություն (2012թ). Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 66-73.

Ասատրյան, Արմեն (2014) Իրավունքի գերակայությունը որպես պետական իշխանության կատարելագործման երաշխիք. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 17-22.

Ափոյան, Ռուբեն (2014) Նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների գաղտնիության իրավունքը որպես անձի իրավական կարգավիճակի տարր. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 39-43.

Բ

Բեքմեզյան, Աստղիկ (2014) Արձակ բանաստեղծության ժանրային առանձնահատկությունների շուրջ. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 222-231.

Գ

Գրիգորյան, Գոհար (2014) Հուզագնահատողական արտահայտությունների ճանաչողական և հաղորդակցական առանձնահատկությունները. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 205-210.

Ե

Եսայան, Ժոզեֆինա (2014) Գովազդի հոգեբանական ազդեցությունը պրոդուկտի առաջխաղացման վրա. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 126-131.

Խ

Խաչատրյան, Աշոտ (2014) Հեռախոսային խոսակցությունների ու հեռահաղորդակցության այլ միջոցների գաղտնիության սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ապահովման հիմնահարցերը. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 11-16.

Խաչատրյան, Աշոտ (2014) Ինքնիշխանությունը որպես սահմանադրական ինստիտուտ. սկզբունքները և հատկանիշները. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 30-38.

Խառատյան, Լիլիթ (2014) Համացանցի՝ որպես ԶԼՄ-ների կատեգորիայի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 23-29.

Կ

Կարապետյան, Սարգիս (2014) Օտարման առանձնահատկությունները «Ցանցային հասարակության» մեջ. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 80-86.

Հ

Հակոբյան, Նաիրա and Խաչատրյան, Աննա (2014) Սոցիալականացումը որպես անձի արժեհամակարգի ձևավորման գործընթաց. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 87-93.

Ղ

Ղուշչյան, Ալեքսանդր and Քոչարյան, Սեդա (2014) Ուսուցման հաջորդելիության իրագործումը «Խնամարկու» համակարգի ներդրման միջոցով. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 166-169.

Ղևոնդյան, Արտյոմ (2014) Համացանցը որպես հոգեբանական պատերազի թատերաբեմ. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 152-159.

Մ

Մելքոնյան, Էդուարդ (2014) 19-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ ազատագրական շարժման նկատմամբ մեծ տերությունների վերաբերմունքը ակադեմիկոս Մ. Ներսիսյանի գնահատմամբ. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 244-249.

Մեհրաբյան, Արկադի (2014) Օտարացումը որպես սոցիալ-հոգեբանական գերակա հիմնախնդիր ժամանակակից միգրացիոն ակտիվության պայմաններում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 138-143.

Միքայելյան, Մարինե (2014) Ներառական դպրոցում հատուկ կարիքներով երեխաների փոհարաբերությունների առանձնահատկությունները. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 115-122.

Մխոյան, Գայանե (2014) Ընդդիմությունը որպես քաղաքական համակարգի ինստիտուտ. էությունը և ձևերը. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 74-79.

Մկրտումյան , Մելս (2014) Բացասական գործոնների ազդեցությունը սովորողների հոգեբանական անվտանգության վրա. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 94-99.

Շ

Շահինյան, Հասմիկ (2014) Պերֆեկցիանիզմը որպես սննդային վարքի մոդելների դեֆորմացման պատճառ. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 132-137.

Ս

Սահակյան, Մարինե and Գրիգորյան, Շուշաննա (2014) Ուսանողի անձի արժեքային համակարգը և կրթության արդյունավետությունը. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 106-114.

Սեմիրջյան-Բեքմեզյան, Ալվարդ (2014) Արդի հայ գրական հեքիաթի ժանրային առանձնահատկությունները. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 198-204.

Սուքիասյան, Համո (2014) Լոռու չեզոք գոտու պատկանելության վերաբերյալ հայ-վրացական տարածքային վեճը և ՀՍԽՀ արտաքին գործերի ժողկոմատը (1920 թ. դեկտեմբեր-1921 թ. փետրվար). Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 250-254.

Վ

Վարդանյան, Մարգարիտա (2014) Մարդու արժանապատվության վերաբերյալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավական դիրքվորոշումները և մեկնաբանությունները. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 44-50.

Վարդանյան, Նարինե (2014) Ձևաբանական նորմ և կիրարկություն. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 211-221.

Ք

Քոլյան, Աղավնի (2014) Ավանդույթի գործառույթը անձի արժեհամակարգի ձևավորման համատեքստում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 123-125.

Քոչարյան, Ռոմիկ (2014) Հերմենևտիկական իրադրությունը և «Պատմության ընթերցողը» Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 232-243.

Քոչարյան, Տիգրան (2014) Զինված ուժերի սպայական կազմի կերպափոխման հիմնական արդիական առաջնահերթությունները. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 51-58.

This list was generated on Fri May 7 22:31:54 2021 AMT.