Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն =Сборник научных трудов. НАН РА Международный научно-образовательный центр =Collection of Scientific Articles. International Scientific-Educational Center NAS RA

Items where Subject is "P Language and Literature > P Philology. Linguistics"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | G | H | А | М | Т | Ա | Գ | Հ | Մ | Շ | Պ | Ս | Վ | Ք
Number of items at this level: 24.

A

Adamyan, Hasmik (2015) Euphemisms and doublespeak in political discourse. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 292-299.

Avetisyan, Astghik (2020) New Tools and Techniques of Public Relations: Dynamic Development in Armenia. Կաճառ գիտական պարբերական=Качар научное периодическое издание=Kachar scientific periodical (1). pp. 35-41. ISSN 2579-2903

G

Grigoryan, Gohar (2016) Methods of Grammar Instruction. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 324-328.

H

Harutyunyan, Anahit (2015) What is scientific discourse? Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 300-304.

А

Айрян, Заруи (2016) Поэтическая индивидуальность Михаила Синельникова. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 319-323.

М

Мкртчян, Алла (2017) Проблема отбора масс–медийной лексики при обучении английской спонтанной речи студентов–журналистов. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 424-429.

Т

Тер–Саргсян, Люся (2017) Принципы отбора аутентичных текстов в целях развития устной речи студентов–экономистов. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 448-452.

Ա

Աբրահամյան, Հասմիկ (2017) Փոխառյալ բառերն անգլերենում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 442-447.

Աբրահամյան, Հասմիկ (2016) Անգլերեն հատուկ նպատակների համար (ESP). բնորոշ գծերը, նպատակները և տեսակետները: Զուգահեռներ ESP-ի և ընդհանուր անգլերենի միջև. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 335-339.

Գ

Գրիգորյան, Գոհար (2014) Հուզագնահատողական արտահայտությունների ճանաչողական և հաղորդակցական առանձնահատկությունները. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 205-210.

Գրիգորյան, Գոհար (2017) Միջմշակութային և միջանձնային հաղորդակցության դերը օտար լեզու ուսուցանելիս. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 437-441.

Հ

Հարությունյան, Արուսյակ (2017) Հատուկ նպատակների լեզուն (ՀՆԼ) և անգլերեն իրավագիտական ենթալեզվի ձևավորման որոշ հարցեր. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 414-423.

Մ

Մելիքյան, Լիլիթ (2017) Երկրորդ լեզվի ուսումնասիրության գործընթացում վերլուծաքննադատական հմտությունների զարգացման և կիրարկման եղանակները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 453-458.

Մելքոնյան, Իրինա (2016) Որոշյալի և անորոշի քերականական կարգի ըմբռնումը՝ ըստ հունաբան և լատինաբան քերականների. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 329-334.

Մելքոնյան, Իրինա (2017) Առկայացման կարգի դրսևորումները արևմտահայ չափածոյում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 378-385.

Մելքոնյան, Իրինա (2018) Մի քանի դիտարկումներ Ս, Դ, Ն հոդերի մասին. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 385-393.

Շ

Շահումյան, Մայրանուշ (2015) Արևմտահայ աշխարհաբարի ձևավորման ու տարածման հարցերը Հ. Աճառյանի աշխատություններում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 270-279.

Պ

Պլուզյան, Ռաֆիկ (2018) Բառապաշարի ուսուցման և ճիշտ արտասանության կարևորությունը օտար լեզվի ուսուցման գործընթացում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 394-399.

Ս

Սեմիրջյան-Բեքմեզյան, Ալվարդ (2015) Գիտակցության հոսքի գրականություն. Տեսական որոշ դիտարկումներ. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 256-262.

Սողոմոնյան, Զարուհի (2017) «Բարեկամական հարաբերություններ» իմաստային դաշտն արտահայտող դարձվածային միավորներն անգլերենում, հայերենում և իսպաներենում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 407-413.

Վ

Վարդանյան, Նարինե (2014) Ձևաբանական նորմ և կիրարկություն. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 211-221.

Վարդանյան, Նարինե (2016) «Խոսքի մշակույթ» առարկան մագիստրոսական կրթական ծրագրերում ներառելու և դասավանդելու մեթոդական մի քանի հարց. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 340-343.

Վարդանյան, Նարինե and Գևորգյան , Աննի (2015) Հեքիաթի լեզվաոճական որոշ առանձնահատկությունների մասին. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 249-255.

Ք

Քոչարյան, Սեդա (2015) «Հաջորդականություն» հասկացության սահմանումների դասակարգումը. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 313-317.

This list was generated on Fri May 7 13:14:30 2021 AMT.