Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն =Сборник научных трудов. НАН РА Международный научно-образовательный центр =Collection of Scientific Articles. International Scientific-Educational Center NAS RA

Items where Subject is "K Law > K Law (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | К | М | Т | Ф | Х | Э | Ա | Բ | Թ | Ի | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Չ | Ս | Վ
Number of items at this level: 41.

Б

Баласанян, Хачатур (2016) Функции права: их сущность, содержание и классификации. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 145-148.

В

Варданян, Лусине (2016) Этико– правовые проблемы права на распоряжение человеческим телом. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 120-128.

К

Казанчян, Лилит (2016) Современные трактовки и классификация понятия и элементов законных интересов личности. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 112-119.

М

Минасян, Лев (2016) Причины совершения преступлений несовершеннолетними и психолого–криминалистический подход к их предупреждению. Влияние телевидения и компьютерных игр на характер совершения преступлений. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 176-183.

Т

Торосян, Тигран (2016) Нормативный правовой акт как основной источник права. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 129-137.

Торосян, Тигран (2017) Англо–саксонское понимание источников права. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 89-95.

Ф

Фролова, Наталья and Хачатрян, Ашот (2015) К вопросу о социальной безопасности и ее правовой ценности. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 68-76.

Х

Хачатрян, Ашот (2017) Конституционная безопасность и вопросы конституционного контроля по защите прав и свобод граждан: закономерности и отклонения. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 38-42.

Э

Эвоян, Мариам (2018) Некоторые вопросы правового регулирования и практики применения общей совместной собственности супругов в Республике Армения. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 128-138.

Ա

Աբրահամյան, Աբրահամ (2017) Սահմանադրական սկզբունքների և նորմերի դերն ու նշանակությունը Եվրասիական տնտեսական միության միջպետական ինտեգրման գործընթացների շրջանակներում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 50-55.

Ասատրյան, Արմեն (2014) Իրավունքի գերակայությունը որպես պետական իշխանության կատարելագործման երաշխիք. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 17-22.

Ափոյան, Ռուբեն (2014) Նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների գաղտնիության իրավունքը որպես անձի իրավական կարգավիճակի տարր. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 39-43.

Բ

Բաբայան, Սիմոն (2015) Կորպորատիվ շորթումը (greenmail)՝ որպես բաժնետիրական իրավունքի մինորիտար սուբյեկտի իրավունքի չարաշահում ՀՀ կորպորատիվ իրավահարաբերությունների լույսի ներքո. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 77-86.

Բագրատյան, Տիգրան (2016) Օրենսդիր իշխանության գործառույթները պետական կառավարման համակարգում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 66-71.

Թ

Թորոսյան, Վահե (2017) Ներպետական (ազգային) իրավունքի և միջազգային իրավունքի փոխգործակցության կառուցքակարգը. իրավական բովանդակությունը, ձևերը և մեթոդները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 96-102.

Ի

Իսկանդարյան, Իզա (2018) Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքի ազատ ընտրության սահմանադրական իրավունքի իրացման հիմնախնդիրները ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին դաշնագրի խորապատկերում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 98-105.

Իսրաելյան, Հայկ (2016) Կաշառքի շորթման քրեաիրավական գնահատականը և դրա որակման առանձնահատկությունների հետ կապված հիմնախնդիրները. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 138-144.

Խ

Խաչատրյան, Աշոտ (2014) Ինքնիշխանությունը որպես սահմանադրական ինստիտուտ. սկզբունքները և հատկանիշները. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 30-38.

Խաչատրյան, Աշոտ (2014) Հեռախոսային խոսակցությունների ու հեռահաղորդակցության այլ միջոցների գաղտնիության սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ապահովման հիմնահարցերը. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 11-16.

Խաչատրյան, Աշոտ and Խաչատրյան, Արամ (2018) Պետության ինքնիշխանության դրսևորման ձևերը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգավորումների արդիականացման շրջանակում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 90-98.

Խաչատրյան, Արամ (2015) Ինքնիշխանությունը և մարդու իրավունքների սահմանադրական կարգավորման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 126-131.

Խաչատրյան, Արամ (2017) Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության հիմնախնդիրը սահմանադրական ժամանակակից գործընթացում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 56-62.

Խաչատրյան, Խաչիկ (2015) Համաներման և ներման իրավական ինստիտուտները Հայաստանի խորհրդային ժամանակաշրջանում պատմաիրավական զարգացման համատեքստում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 112-119.

Խաչատրյան, Հայկ (2015) Մարդու և քաղաքացու քաղաքական ու քաղաքացիական իրավունքների սահմանադրական ամրագրման հիմնահարցերը Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 87-94.

Խառատյան, Լիլիթ (2014) Համացանցի՝ որպես ԶԼՄ-ների կատեգորիայի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 23-29.

Խառատյան, Լիլիթ (2015) ԶԼՄ-ների անկախության սահմանադրաիրավական երաշխիքների հասկացությունը և առանձնահատկությունները ՀՀ-ում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 101-111.

Կ

Կարապետյան, Եգոր (2017) Իրավական ռեժիմի հասկացությունը և հատկանիշները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 103-107.

Կարապետյան, Սարգիս (2015) Պյեռ Բուրդյեն և օտարման նրա հայեցակարգը (քաղաքագիտական դիտանկյուն). Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 154-159.

Կեգիշյան, Սարգիս (2015) Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմակրթական գործընթացների կատարելագործման քաղաքական-իրավական նախադրյալների հարցի շուրջ. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 132-138.

Հ

Հակոբյան, Դավիթ (2017) Իրավունքի համակարգում աստիճանակարգության (հիերարխիայի) իմաստավորման առանձնահատկությունները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 63-69.

Ղ

Ղազարյան, Ռոբերտ (2018) Կատարողական վարույթի սուբյեկտները. իրավական կարգավիճակի հիմնահարցերը ժամանակակից իրավական համակարգի արդիականացման պայմաններում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 106-113.

Մ

Մանուկյան , Արտակ (2015) Հայաստանում սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում սոցիալական պետության կայացման հիմնախնդիրները. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 120-125.

Մարգարյան, Տարոն (2015) Պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման փոխհարաբերությունները. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 95-100.

Մինասյան, Լուսինե (2018) Անձի մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքը որպես անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքի պատմական նախադրյալ. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 113-120.

Մկրտչյան, Հայկ (2017) Ռեցիդիվը՝ որպես հանցագործությունների բազմակիության տեսակ. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 82-88.

Ն

Նահապետյան, Արթուր (2018) Հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքի երաշխավորման սահմանադրաիրավական կառուցակարգերը. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 120-128.

Նորիկյան, Նորիկ (2017) Ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտը` որպես Զինված ուժերի մարտունակության գրավական (կամ ինչո՞ւ է անհրաժեշտ ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտի ստեղծումը). Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 70-81.

Չ

Չիլինգարյան, Լուսինե (2016) Սոցիալ–դերային հարմարման հիմնախնդիրները ՔԿՀ–ում (անզգուշությամբ հանցանք կատարած անձանց օրինակով). Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 195-203.

Ս

Սարգսյան, Վաղարշակ (2017) Վարչական հայեցողության ինստիտուտի բարելավման ուղիները վարչարարության սահմանադրական հիմքերի իրացման համատեքստում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 108-114.

Սաֆարյան, Գառնիկ and Հակոբյան, Դավիթ (2017) Իրավունքի համակարգում նորմատիվ կարգավորիչների հիերարխիկ տարաբնույթ կապերը. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 43-49.

Վ

Վարդանյան, Մարգարիտա (2014) Մարդու արժանապատվության վերաբերյալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավական դիրքվորոշումները և մեկնաբանությունները. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 44-50.

This list was generated on Sat May 8 05:57:54 2021 AMT.