Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն =Сборник научных трудов. НАН РА Международный научно-образовательный центр =Collection of Scientific Articles. International Scientific-Educational Center NAS RA

Items where Subject is "H Social Sciences > HB Economic Theory"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | H | S | О | Ա | Բ | Գ | Հ | Ղ | Մ | Ո | Ս | Վ
Number of items at this level: 25.

A

Aliashrafipour, Mohammad (2016) Criticism on Porter’s Diamond Model Views of Competitiveness. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 294-299.

H

Hovnanyan, Levon (2020) Investment Market Mechanism and Features of Activity. Կաճառ գիտական պարբերական=Качар научное периодическое издание=Kachar scientific periodical (1). pp. 110-116. ISSN 2579-2903

S

Sargsyan, Karen (2020) The Issue Of Overcoming Economic Crisis Caused By Coronavirus Pandemic In Armenia. Կաճառ գիտական պարբերական=Качар научное периодическое издание=Kachar scientific periodical (2). pp. 52-60. ISSN 2579-2903

Simonyan, Aram (2015) The indirect influence of business regulation on corruption. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 324-328.

О

Овакимян, Ирина (2016) Определение эффективности автоматизированной роторно- конвейерной линии. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 271-274.

Ա

Անտոնյան, Հայկ (2018) Տարածքային կառավարման համակարգը որպես ՀՀ ռազմական անվտանգության ապահովման սուբյեկտ. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 339-350.

Բ

Բաբայան, Ալինա (2016) Կապիտալի շահութաբերության ցուցանիշների կառուցվածքային համակարգը և նրա վրա ազդող գործոնների վերլուծությունը. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 275-288.

Բարոյան, Աննա and Մանուկյան, Նարինե (2017) Գիտական հետազոտությունների և նորարարական լուծումների արդյունքների առևտրայնացման խնդիրները և զարգացման միտումները ՀՀ–ում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 120-125.

Գ

Գևորգյան, Հասմիկ (2017) Մրցունակ արտադրանքը՝ որպես ձեռնարկատիրական ռիսկերի նվազեցման երաշխիք. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 126-134.

Հ

Հարությունյան, Լիաննա (2018) Բյուջետավորման գործընթացի ավտոմատացման անհրաժեշտությունը առևտրասյին բանկերում՝ որպես կառավարչական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման ուղի. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 362-366.

Հարությունյան, Լուսինե (2017) Իրադրային մոդելների դերը տնտեսական իրադարձության հասկացութային դաշտի ձևավորման գործընթացում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 142-147.

Հարությունյան, Ռաֆիկ (2018) Բանկային համակարգի կայունության բարելավման ուղիները ՀՀ-ում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 329-339.

Ղ

Ղազարյան, Հայկ and Գևորգյան, Հասմիկ and Սուքիասյան, Էմիլյա (2016) Մրցունակության բարձրացման ուղիները ՀՀ գարեջրի արտադրության ոլորտի կազմակերպություններում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 304-311.

Մ

Մխիթարյան, Հայկ (2017) Ներդրումային միջավայրի դերը և գնահատման առանձնահատկությունները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 135-141.

Մկրտչյան, Զավեն (2018) Հայաստանի Հանրապետության հանքարդյունաբերության կայուն զարգացման հիմնախնդիրները. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 372-379.

Ո

Ոսկանյան, Կարլեն (2017) Հոգեբանական երևույթների դերի կարևորումը տնտեսական գործընթացներում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 277-282.

Ս

Սարգսյան, Կարեն (2017) Ներդրումների ներգրավման հիմնախնդիրները ՀՀ–ում՝ կայուն տնտեսական աճի համատեքստում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 115-119.

Սարգսյան, Կարեն (2018) Պետական հակաճգնաժամային քաղաքականության բարելավման և արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 319-328.

Սարգսյան, Կարեն (2019) Ներդրումային քաղաքականության բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում՝ ներառական տնտեսական աճի ապահովման համատեքստում. Կաճառ գիտական պարբերական=Качар научное периодическое издание=Kachar scientific periodical (2). pp. 77-84. ISSN 2579-2903

Սարիբեկյան, Ամալյա (2016) Կրթության զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. տնտեսագիտական կրթության բարելավման մեթոդաբանական մոտեցումներն այդ համատեքստում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 13-20.

Սողոմոնյան, Միքայել (2018) Գնագոյացման հիմնախնդիրները բնական մենաշնորհի պայմաններում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 350-361.

Վ

Վարդանյան, Արման (2016) Կորպորատիվ կառավարման և դրա առաջատար մոդելների ընդհանուր նկարագիրը. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 289-293.

Վարդանյան, Արման (2018) Վերազգայնացման առաջացրած հեռանկարները եվ դրանց հետ եկող վտանգները զարգացող երկրների համար. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 366-372.

Վերդյան, Ռադիկ (2016) Գործարքային ծախսերի էությունը և տնտեսագիտական մեկնաբանությունը. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 300-303.

Վերդյան, Ռադիկ (2017) Տնտեսության գործարքային հատվածի կառուցվածքը և դինամիկան ՀՀ–ում. Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. pp. 157-163.

This list was generated on Thu Mar 4 14:14:35 2021 AMT.